KE wszczęła postępowanie wobec Polski o naruszenie przepisów UE

31
lipiec
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Komisja, zgodnie z zapowiedziami wszczęła postępowanie wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów po piątkowej publikacji w Dzienniku Ustaw ustawy o ustroju sądów powszechnych.

„Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, przesyłając wezwanie do usunięcia uchybienia w następstwie opublikowania w Dzienniku Ustaw w piątek 28 lipca br. ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Władze polskie mają miesiąc na odpowiedź na wezwanie do usunięcia uchybienia” – czytamy w komunikacie wydanym przez Komisję. KE poinformowała także, że , wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans w piątek przesłał pismo do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, „ponownie zapraszając jego oraz ministra sprawiedliwości na spotkanie w Brukseli w dogodnym dla nich terminie, aby powrócić do dialogu”.

KE wśród zastrzeżeń do ustawy wskazuje, że nowe przepisy umożliwiają ministrowi sprawiedliwości wywieranie wpływu na poszczególnych sędziów sądów powszechnych, w szczególności poprzez mało precyzyjne kryteria przedłużania ich kadencji, co podważa zasadę nieusuwalności sędziów. „Ustawa obniża wiek emerytalny, lecz jednocześnie umożliwia Ministrowi Sprawiedliwości przedłużenie mandatu sędziów nawet o 10 lat w przypadku kobiet i o pięć lat w przypadku mężczyzn. Ponadto nie określono ram czasowych, w jakich Minister Sprawiedliwości ma podjąć decyzję o przedłużeniu mandatu, co daje Ministrowi możliwość wywierania wpływu na sędziów przez cały czas pozostały do wygaśnięcia ich mandatu” – napisano w komunikacie.

Timmermans zapowiedział w środę, że po podpisaniu przez prezydenta ustawy o sądach powszechnych i po jej opublikowaniu, KE uruchomi procedurę o naruszenie unijnych przepisów.