KE zamierza połączyć sprawę wycinki drzew w Białowieży z procedurą praworządności

03
sierpień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Komisja zapowiedziała, że jeśli potwierdzą się informacje, że wycinka w Puszczy Białowieskiej trwa, wówczas włączy tę kwestię do prowadzonej wobec Polski procedury ochrony praworządności.

 – Komisja śledzi sytuację z wielkim zaniepokojeniem. Dotychczas widzieliśmy doniesienia prasowe w tej sprawie, ale jeśli zostanie potwierdzone, że wycinka ma dalej miejsce w Puszczy Białowieskiej, sprawa zostanie wzięta pod uwagę w prowadzonej procedurze praworządności dotyczącej Polski – zapowiedziała podczas wczorajszej konferencji prasowej Mina Andreewa. Rzeczniczka KE wyjaśniła, że – wypełnianie decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE jest integralną częścią europejskiego prawa, na którym opiera się Unia. (…) Polska będzie musiała wyjaśnić swoje stanowisko przed sądem – powiedziała.

 – Trybunał Sprawiedliwości UE jest po to, by utrzymywać w mocy unijne prawo. To instancja, która upewnia się, że zasady, co do których kraje członkowskie się zgodziły, jednomyślnie są przestrzegane – argumentowała Andreewa.

Rzeczniczka KE nie zgodziła się z sugestiami, że łączenie procedury ochrony praworządności i procedury o naruszenie prawa UE dotyczącej wycinki na chronionym obszarze to mieszanie dwóch spraw. – Nie sądzę, że mieszamy dwie kwestie, gdy jeden z krajów członkowskich odmawia wykonania decyzji naszej najwyższej instancji – Trybunału Sprawiedliwości. Tu chodzi o porządek, porządek prawny, którego muszą przestrzegać wszystkie kraje członkowskie – tłumaczyła.