Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

04
styczeń
2019

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

17 – 18 września 2018

 

 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ powołała podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2789). Przewodniczącym podkomisji został poseł Grzegorz Woźniak (PiS).
Projekt ma na celu zapewnienie przez państwo bezpiecznego i bezpłatnego narzędzia do upowszechnienia komunikacji elektronicznej obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi oraz poprawę bezpieczeństwa w zakresie potwierdzania tożsamości obywateli. Takim narzędziem ma być nowy dowód osobisty, dokument, który pozwoli w sposób jednoznaczny potwierdzić tożsamość i będzie służył do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych, a także pozwalał potwierdzić obecność w określonym miejscu i czasie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Komisja rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o dokumentach publicznych (druk nr 2153).
Projekt ma na celu stworzenie skutecznego systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych – skategoryzowanie ich w zależności od znaczenia dla bezpieczeństwa państwa, określenie wymaganego poziomu zabezpieczeń, stworzenie procedury opracowywania wzorów dokumentów publicznych, określenie wymogów dla wytwórców dokumentów publicznych, ustalenie obowiązków organów emitujących dokumenty czy obowiązków funkcjonariuszy publicznych w zakresie weryfikacji autentyczności dokumentów.
Do projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji Komisja wniosła poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Jerzy Polaczek (PiS).

Komisja podjęła inicjatywę ustawodawczą w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.
Istota proponowanych rozwiązań sprowadza się do zachowania w mocy zgód na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego przez podmioty, które dotychczas tę zgodę posiadały, bez konieczności ponownego przechodzenia pełnej procedury administracyjnej w celu jej uzyskania. Zachowanie obecnie obowiązujących przepisów skutkowałoby tym, że od 1 stycznia 2019 r. nie będzie żadnego podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego.
Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad projektem upoważniono posła Marka Wójcika (PO).