Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

02
styczeń
2019

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

13 września 2018

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki /KFS/ rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pn. Utrzymywanie przez gminy obiektów wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
Informację przedstawił wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli – Mieczysław Łuczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Jan Widera oraz dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego w NIK – Piotr Prokopczyk.
W informacji przedstawione zostały główne problemy związane z utrzymaniem, modernizacją i monitoringiem „orlików” przez jednostki samorządu terytorialnego, na których spoczywa ten obowiązek.
W dyskusji posłowie podkreślili brak systemu kontroli i monitoringu boisk piłkarskich. Zwrócono także uwagę na to, że NIK zbadała zbyt mało boisk – 14 obiektów na 2604 istniejące. Rozważano również możliwość zadaszenia boisk tak, by mogły one jednocześnie odgrywać rolę hal sportowych, co jednak byłoby sprzeczne z wyjściowymi założeniami programu.