Komisja Kultury i Środków Przekazu

02
styczeń
2019

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

13 września 2018

Komisja Kultury i Środków Przekazu /KSP/ przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (druk nr 2794).
Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Paweł Lewandowski.
Projekt dotyczy wprowadzenia wsparcia finansowego produkcji audiowizualnych, finansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, co przyczyni się do rozwoju rynku audiowizualnego, poprawy warunków funkcjonowania przemysłu audiowizualnego w Polsce i wzmocnienia pozycji polskiego sektora audiowizualnego na rynku międzynarodowym oraz podniesienia konkurencyjności krajowych firm działających w branży, a w dłuższej perspektywie przyciągnięcia do Polski poważnych inwestycji zagranicznych w tym sektorze.
Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała ww. projekt. Przewodniczącą podkomisji została poseł Elżbieta Kruk (PiS).