Komisja Obrony Narodowej

03
styczeń
2019

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

13 września 2018

Komisja Obrony Narodowej /OBN/ przystąpiła do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony (druk nr 2786).
Projekt ma na celu uproszczenie systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej oraz wprowadzenie jednolitego ich podporządkowania.
Do szczegółowego rozpatrzenia projektu Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, której przewodniczącym został poseł Rafał Weber (PiS)