Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

04
styczeń
2019

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

17 – 18 września 2018

 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/ w dniach 17-18 września br. przebywała na posiedzeniu wyjazdowym w województwie małopolskim.
Pierwszego dnia w sali konferencyjnej Hotelu Grand Sal w Wieliczce Komisja zapoznała się z informacją na temat funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy w województwie małopolskim jako istotnego elementu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Informację przedstawiły sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Józefa Szczurek-Żelazko oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Bojanowska.
W informacji wskazano na znaczący wzrost środków przeznaczonych na domy pomocy społecznej oraz zajęcia prowadzone na warsztatach terapii zajęciowej. Zwrócono również uwagę na duże zaangażowanie samorządów w funkcjonowanie domów pomocy społecznej w województwie małopolskim (m.in. wzrost liczby tego typu placówek od 2015 r. o 40).
W trakcie posiedzenia omówiono również funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej w Śledziejowicach prowadzonych przez Fundację I’Arche, a także działalność środowiskowego domu samopomocy prowadzonego przez gminę Biskupice oraz zespołu szkół specjalnych im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.

Drugiego dnia Komisja odbyła wizytacje: warsztatów terapii zajęciowej w Śledziejowicach prowadzonych przez Fundację I’Arche, środowiskowego domu samopomocy prowadzonego przez gminę Biskupice oraz zespołu szkół specjalnych im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.