Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

21
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

12 września 2018

 

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. /SKVAT/ na zamkniętym posiedzeniu rozpatrzyła nowe wnioski dowodowe o zwrócenie się do: Komisji Nadzoru Finansowego, Ministra Finansów, Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości i innych podmiotów w sprawie dostarczenia Komisji informacji i materiałów dotyczących przedmiotu działania Komisji, a będących w dyspozycji tych instytucji.

Komisja zadecydowała o wezwaniu w celu złożenia zeznań następujących osób: Krzysztofa Kwiatkowskiego, Michała Kanownika, Jacka Dominika, Katarzynę Zajdel-Górowską, Elżbietę Chojną-Duch, Stanisława Gomułkę, Dariusza Daniluka, Ludwika Koteckiego, Macieja Grabowskiego i Dominika Radziwiłła.

W ramach spraw bieżących posłowie zgłaszali kandydatury stałych doradców Komisji.