Komisje: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Spraw Zagranicznych

21
grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

12 września 2018

 

Komisje: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /GMZ/, Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/ oraz Spraw Zagranicznych /SZA/ przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r. (druk nr 2788).
Uzasadnienie projektu przedstawili: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Szymon Szynkowski vel Sęk oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Grzegorz Witkowski.
Celem przyjęcia większości poprawek jest ujęcie w ramy prawne zagadnień dotyczących życia i pracy marynarzy na statku. Poprawki mają na celu m.in. wyeliminowanie molestowania i zastraszania na statkach oraz stosownie do najnowszej wersji Wytycznych dotyczących tej kwestii, wydanych wspólnie przez Międzynarodową Izbę Transportu Morskiego i Międzynarodową Federację Pracowników Transportu.
Kolejna grupa ratyfikowanych poprawek ma charakter techniczny, a ich celem jest umożliwienie przedłużenia ważności Morskiego Certyfikatu Pracy na kolejny okres nieprzekraczający pięciu lat, gdy po zakończeniu inspekcji przeprowadzonej w celu jego odnowienia, okaże się, że dany statek nadal spełnia wymogi prawa krajowego lub inne służące realizacji wymagań omawianej Konwencji, a nowy certyfikat nie może zostać natychmiast wydany i udostępniony na pokładzie danego statku.
Komisje przyjęły sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia.
Sprawozdawca – poseł Janusz Śniadek (PiS).