Konferencja dot. wpływu wyposażenia placówek edukacyjnych na rozwój dzieci i młodzieży

18
wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Nowoczesne meble oraz pomoce dydaktyczne mają duży wpływ na sposób w jaki dzieci uczą się i funkcjonują w szkole. O tworzeniu przyjaznej przestrzeni w placówkach edukacyjnych – inspirującej aktywność uczniów oraz sprzyjającej integracji dzieci z niepełnosprawnościami – eksperci, praktycy oraz designerzy rozmawiali podczas konferencji „Innowacyjne meble w przyjaznej szkole”, zorganizowanej przez ministerstwo przedsiębiorczości i technologii oraz Polski Fundusz Rozwoju przy współpracy z resortami edukacji narodowej oraz inwestycji i rozwoju.

Aby wzmocnić kompetencje potrzebne we współczesnym świecie, należy zmienić także przestrzeń, w której przebywają uczniowie. Współczesna szkoła powinna wspierać rozwój umiejętności kreatywnych, tworzyć środowisko pobudzające spontaniczną aktywność uczniów oraz sprzyjać integracji dzieci z różnego rodzaju potrzebami edukacyjnymi.

 – Naszym celem jest kształtowanie wśród młodych ludzi, na wszystkich etapach edukacji, kompetencji, które będą przydatne w codziennym życiu, które dziś charakteryzuje się  szybkimi zmianami wynikającymi z przemian cyfrowych. Kreatywność, odwaga oraz błyskawiczne dostosowywanie się do przemian, które zachodzą na świecie, będą stanowiły o atrakcyjności młodych ludzi dla potencjalnych pracodawców, w tym zwłaszcza – innowacyjnych firm – mówiła Jadwiga Emilewicz.– Zarówno przedsiębiorczość, jak i technologie potrzebują zdolnych i kompetentnych kadr, aby się rozwijać. Tworzenie przyjaznej przestrzeni w szkole jest niezwykle ważne dla kształcenia młodych ludzi ponieważ nowoczesne i funkcjonalne wyposażenie to lepsze warunki dla ich rozwoju. Ważne jest, aby w proces zaangażować także przedsiębiorców gdyż na polskim rynku istnieje wiele firm, które mają w swojej ofercie innowacyjne meble – podkreśliła minister przedsiębiorczości i technologii

Podczas konferencji dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele gmin i powiatów zapoznali się z analizami dotyczącymi wpływu wyposażenia szkół na rozwój dzieci. Poznali również dostępne na polskim rynku rozwiązania oraz otrzymali praktyczny przewodnik ułatwiający wprowadzenie w życie optymalnych standardów.

– Inwestujemy w dzieci. Jesteśmy z samorządowcami, wspieramy ich. Cieszy mnie to, że budując nową infrastrukturę szkolną, pamiętają oni o tym, żeby były to budynki pasywne, takie które np. wykorzystują energię odnawialną do ogrzewania – powiedziała Anna Zalewska. Szefowa MEN poinformowała, że w listopadzie ogłoszony zostanie konkurs pn. „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”. – W tym roku rozpocznie się pilotaż programu. Celem ma być eliminacja barier, które pozwoli na włączenie do edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nie chodzi tylko o bariery architektoniczne, ale także o przeszkody związane np. z dojazdem do szkoły, wyposażeniem placówek w odpowiednie meble czy pomoce dydaktyczne – tłumaczyła minister edukacji.