Krzysztof Szczerski krytykuje uchwałę Sądu Najwyższego

01
czerwiec
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Szef gabinetu prezydenta w „Salonie politycznym Trójki” mówił, że Sąd Najwyższy nie może ingerować w uprawnienia prezydenta i nie powinien dokonywać wykładni konstytucji.

 

Sąd Najwyższy przyjął uchwałę, w której stwierdza, że prawo łaski można zastosować tylko wobec osób prawomocnie skazanych. Natomiast Kancelaria Prezydenta twierdzi, że prawo łaski jest prerogatywą prezydenta i nie podlega żadnej kontroli, również ze strony wymiaru sprawiedliwości.

Szczerski pytany w radiowej Trójce o reakcję prezydenta na decyzję SN powiedział – Odebrał ją ze smutkiem. To bardzo zły ruch ze strony Sądu Najwyższego, rzecz podwójnie niepokojąca. Po pierwsze: SN przekroczył swoje uprawnienia i zajął się sprawą, którą nie miał prawa się zajmować. Po drugie: to, czym się zajął, uderza bezpośrednio w prawa i wolności obywateli.

Szef gabinetu prezydenta mówił także, że Andrzej Duda nie będzie wypowiadał się osobiście w sprawie uchwały SN. – Nie ma dyskusji o tym, czy SN może rozpatrywać kompetencje prezydenta. Nie może ingerować w uprawnienia prezydenta, a tym bardziej nie powinien dokonywać wykładni konstytucji – stwierdził Szczerski. W jego ocenie, sąd nie powinien rozpatrywać tego pytania prawnego. – To niebezpieczne z punktu widzenia praw i wolności obywateli, bo jeśli Sąd Najwyższy będzie weryfikował prawo łaski prezydenta, to będzie mógł nakazywać skazywanie ludzi, których prezydent już ułaskawił – powiedział.