Lekarze rezydenci porozumieli się z ministerstwem zdrowia

09
luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Po serii konsultacji i spotkań szefowi resortu zdrowia udało się osiągnąć kompromis z lekarzami rezydentami. Strategia działania nowego ministra opiera się na pięciu priorytetach: dialogu, odbiurokratyzowaniu, poprawie efektywności, informatyzacji i innowacyjności.

 – Po długich i ciężkich rozmowach udało się nam wypracować kompromis. To ważna informacja dla pacjentów. Usprawnienie systemu opieki zdrowotnej jest priorytetem zarówno dla mnie, jak i dla całego rządu. Dzięki temu, że przedstawiłem pakiet konkretnych rozwiązań, była możliwa konstruktywna rozmowa i wypracowanie porozumienia – powiedział Łukasz Szumowski.

Strategia nowego ministra została oparta na pięciu priorytetach: dialogu, odbiurokratyzowaniu, poprawie efektywności, informatyzacji i innowacyjności. Pakiet rozwiązań przedstawionych lekarzom rezydentom przez Szumowskiego z jednej strony wpisywał się w przedstawioną strategię, a z drugiej odpowiadał na konkretne problemy związane m.in. z kwestiami warunków płacy i pracy lekarzy rezydentów oraz reformą systemu kształcenia. Najważniejsze elementy porozumienia to zwiększenie corocznego wzrostu nakładów i szybsze osiągnięcie poziomu 6% PKB już w 2024 r. Porozumienie dotyczy również: zwiększenia wynagrodzeń lekarzy specjalistów pracujących w jednym szpitalu, wyższych wynagrodzeń dla lekarzy rezydentów w zamian za zobowiązanie do pracy w Polsce po zakończeniu specjalizacji przez okres 2 lat oraz odbiurokratyzowania szpitali i wprowadzeniu sekretarek medycznych.

Ministrowi zależy też na rozwiązaniu problemu braku pielęgniarek i lekarzy, dlatego resort chce pracować nad poprawą atrakcyjności warunków pracy, reformą kształcenia zawodowego oraz zwiększeniem liczby miejsc na studiach i szkoleniu specjalizacyjnym.