Marszałek Sejmu spotkała się z sekretarzem generalnym Rady Europy

20
wrzesień
2013

Posted by redakcja

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas rozmów poruszano między innymi temat współpracy pomiędzy Radą Europy i Unią Europejską oraz zadań jakie stawia przed nimi współczesny świat.

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz spotkała się w czwartek z sekretarzem generalnym Rady Europy Thorbjørnem Jaglandem. – Współpraca Rady Europy i Unii Europejskiej pomaga zmierzyć się z wieloma aktualnymi wyzwaniami, przed jakimi stoi nasz kontynent – podkreśliła marszałek Sejmu. Spotkanie było okazją do rozmowy m.in. o znaczeniu wspólnych wysiłków tych dwóch instytucji europejskich dla rozwiązywania problemów współczesności, w tym w zakresie migracji, walki z przemocą na tle narodowym i religijnym, promocji dialogu międzykulturowego czy edukacji obywatelskiej.

Jak zauważyła marszałek Sejmu, przykładem dobrej współpracy Unii Europejskiej i Rady Europy mogą być działania na rzecz poprawy sytuacji Romów. Wśród innych bieżących wyzwań stojących przed Europą, o których mówili Ewa Kopacz i Thorbjørn Jagland, było zwalczanie mowy nienawiści w życiu publicznym, w tym w kontekście umocowania tej problematyki w prawodawstwie europejskim. Marszałek Sejmu i sekretarz generalny Rady Europy rozmawiali również o prowadzonej aktualnie reformie Rady Europy.

Tematem rozmów była także polityka sąsiedztwa Rady Europy. Marszałek Sejmu oceniła, że wspieranie przemian demokratycznych w krajach basenu Morza Śródziemnego jest równie ważne, jak budowanie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej. Ewa Kopacz wskazała na potrzebę współdziałania z Europejskim Funduszem na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy). Działający od lipca br. EED został powołany z inicjatywy Polski w reakcji na wydarzenia we wschodnim oraz południowym sąsiedztwie UE. Marszałek Sejmu i sekretarz generalny Rady Europy zgodzili się, że Fundusz może dobrze uzupełniać działalność RE. Głównym obszarem zaangażowania EED jest udzielanie wsparcia instytucjonalnego i eksperckiego organizacjom społecznym, młodym liderom prodemokratycznym oraz niezależnym mediom.

Rada Europy jest najstarszą europejską organizacją polityczną, utworzoną w 1949 r. Polska została jej pełnoprawnym członkiem 26 listopada 1991 r. Jednym z głównych organów statutowych Rady jest Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, prowadzące działania doradcze. Celem Zgromadzenia jest m.in. ochrona praw człowieka oraz promowanie demokracji i rządów prawa. To także poszukiwanie rozwiązań problemów nurtujących społeczeństwa (np. dyskryminacji mniejszości, ksenofobii, nietolerancji, ochrony środowiska, przestępczości zorganizowanej) oraz pogłębianie europejskiej tożsamości kulturowej. W skład Zgromadzenia Parlamentarnego RE wchodzą delegacje 47 europejskich parlamentów narodowych, liczące razem 636 członków. Polska delegacja parlamentarna składa się z 12 przedstawicieli (Sejm – 9, Senat – 3) oraz ich12 zastępców (Sejm – 9, Senat – 3).

 /-/ Sejm24.pl