MC i MI zapowiadają powstanie nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat

15
listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Resorty Infrastruktury i Cyfryzacji rozpoczęły prace nad unowocześnieniem poboru opłat na drogach krajowych. Nowy krajowy system ma zastąpić rozwiązanie funkcjonujące od 2011 roku. Ministrowie Andrzej Adamczyk i Marek Zagórski przedstawili plany i założenia dotyczące nowego systemu na wspólnej konferencji, w której uczestniczyli także dyrektor Instytutu Łączności Jerzy Żurek i Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Od 3 listopada 2018 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego przejął pobór opłat drogowych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz działających w jej imieniu wykonawców. Równocześnie rozpoczęły się prace nad stworzeniem i uruchomieniem nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat. Obsługą istniejącej infrastruktury oraz opracowaniem koncepcji nowego rozwiązania ma zająć się Instytut Łączności, nadzorowany przez ministerstwo cyfryzacji.

– Nowy polski system powstanie w oparciu o nowocześniejsze niż dotychczas rozwiązania, zbliżone do stosowanych obecnie na świecie. Będzie miał otwartą architekturę, pozwalającą na dalszą rozbudowę – zapowiedział Marek Zagórski. Szef resortu cyfryzacji dodał, że Narodowy System Poboru Opłat zapewni nowocześniejsze, tańsze i bezpieczniejsze pobieranie opłat oraz niezakłócony wpływ środków do Krajowego Funduszu Drogowego. – Nowy system będzie też wygodniejszy w obsłudze dla kierowców i umożliwi bardziej płynne podróżowanie oraz transport towarów – powiedział Zagórski.

W przyszłości nowe rozwiązania mają zlikwidować problem kolejek na bramkach ręcznego poboru opłat.

Priorytetem dla strony publicznej jest, żeby nowy system: powstał w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania, stosowane obecnie na świecie, z wykorzystaniem technologii GNSS, transmisji danych w systemach komórkowych (LTE/5G) i Big Data. Ma być ona też otwarty na nowe funkcjonalności poprzez rozbudowę o kolejne moduły, ponadto będzie przechowywał wrażliwe dane na terenie Polski i udostępniał je służbom nadzorującym przestrzeganie prawa bez pośrednictwa prywatnych firm. Autorzy systemu zakładają , że będzie on korzystał z istniejącej infrastruktury związanej z poborem opłat i współpracował z systemami funkcjonującymi w innych krajach Unii Europejskiej.