Minister gospodarki mówi o zagrożeniu jakie niesie ze sobą wprowadzenie przez Rosję embarga na tranzyt towarów

21
sierpień
2014

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Według Janusza Piechocińskiego Rosjanie chcą rozszerzyć embargo na tranzyt towarów, a to spowodowałoby ogromne straty dla gospodarek państw UE oraz Rosji. 

O zamiarze poszerzenia przez Rosję embarga na transport towarów, wi­ce­pre­mier i mi­ni­ster go­spo­dar­ki Ja­nusz Pie­cho­ciń­ski mówił w tvn24bis.​pl. Jednocześnie zapewnił, że w tej spra­wie bę­dzie in­ter­we­nio­wał na „róż­nych po­zio­mach re­la­cji dy­plo­ma­tycz­nych”. Zdaniem polityka PSL wprowadzenie takiego zakazu i wywołanie „wojny transportowej” bardzo poważnie zakłóciłoby system dostaw i logistyki, a to z kolei mogłoby skutkować – zwielokrotnieniem strat dla realnych gospodarek po obu stronach konfliktu wokół Ukrainy. Piechociński podkreśla, że w takiej sytuacji znacznie trudniej byłoby dostarczyć europejskie produkty na rynki innych krajów. Ale podobne problemy miałby także Rosja ze swoimi produktami.  – W takiej sytuacji żadne rekompensaty nie pokryłyby w pełni strat – stwierdził wicepremier. Jednocześnie wyraził nadzieję,  że Rosja ostatecznie nie zrezygnuje z konwencji Międzynarodowego Transportu Drogowego (TIR). Minister przypomniał, że Rosjanie odroczyli do listopada decyzję o ewentualnym wycofaniu z międzynarodowej ugody transportowej TIR.