Minister gospodarki zapowiada utworzenie specjalnych stref ekonomicznych w miejscu zamkniętych kopalń

09
styczeń
2015

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński zapowiada, że w miejscu zamkniętych kopalń powstaną specjalne strefy ekonomiczne. Ponadto zapewnia, iż wszyscy górnicy dołowi z likwidowanych kopalni znajdą pracę.

Rząd przyjął w środę program naprawczy dla Kompanii Węglowej. Dokument jest odpowiedzią na bardzo złą sytuację finansową spółki. Według programu zlikwidowane zostaną 4 z 14 kopalń KW, 9 przejmie nowa spółka, a jedna zostanie sprzedana Węglokoksowi. Ponadto przewidziano, że w KW zostanie majątek niezwiązany z działalnością górniczą z przeznaczeniem do likwidacji, chodzi tutaj o sprzedaż.

Janusz Piechociński zapowiedział, że na terenach likwidowanych, nierentownych kopalń mają powstać specjalne strefy ekonomiczne. – Kopalnie na Śląsku, a także w Małopolsce dysponują sporymi, bardzo ciekawymi terenami, (…) w związku z tym, jest równolegle przygotowany mechanizm na rzecz przejmowania tych terenów, dozbrajania ich i przyciągania inwestorów. A to dlatego, że chcielibyśmy zachować ich potencjał na rzecz działalności produkcyjnej, wytwórczej i przemysłowej – powiedział minister gospodarki. W środę podczas konferencji prasowej premier Ewa Kopacz poinformowała o programie naprawczym dla Kompanii Węglowej, jednocześnie podkreślając że jest z nim związana nowa propozycja dla mieszkańców Śląska. – Propozycja, aby ze Śląska stworzyć mocne centrum polskiego przemysłu. Czyli tam, gdzie będziemy w tej chwili wygaszać kopalnie, tam rozszerzymy działalność strefy gospodarczej. (…) Tam gdzie mamy przemysł (…) ciężki, hutniczy, wysokoenergochłonny, tam trzeba wspierać i będziemy to robić. Na początku marca przedstawimy takie rozwiązania – mówiła szefowa rządu. Wiadomo, że likwidacja kopalń pociągnie za sobą również zwolnienia pracowników. Wicepremier odnosząc się do sytuacji górników stwierdził, że – w najtrudniejszej sytuacji są górnicy dołowi (…), jeśli wszystko pójdzie sprawnie, to wszyscy górnicy dołowi zostaną zagospodarowani w tym mechanizmie, który jest proponowany.