Minister Mariusz Błaszczak w Budapeszcie: Unia Europejska potrzebuje nowej wspólnej polityki migracyjnej

06
październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W czwartek w Budapeszcie szef MSWiA Mariusz Błaszczak spotkał się z ministrami spraw wewnętrznych Węgier, Czech i Słowacji. Było to pierwsze spotkanie po objęciu przez Węgry prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

– Aktualne warunki wymagają od Unii Europejskiej zredefiniowania założeń wspólnej polityki migracyjnej, tak by odpowiadała ona na aktualne wyzwania. W ramach Grupy Wyszehradzkiej jesteśmy solidarni zwłaszcza w kwestiach: ochrony granic zewnętrznych UE i sprzeciwu wobec mechanizmu automatycznej relokacji – powiedział szef MSWiA po spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych V4 w Budapeszcie.

Podczas spotkania ministrowie omówili wspólne wyzwania w zakresie migracji. Zdaniem ministrów Unia Europejska nie była przygotowana do walki z tak znaczącym kryzysem migracyjnym, który miał miejsce w 2015 r. W dalszym ciągu nie jest też przygotowana do tego, aby w przyszłości reagować odpowiednio na podobny napływ migrantów do Europy. – Unia Europejska potrzebuje dziś trwałych rozwiązań opartych przede wszystkim na dalszym wzmacnianiu bezpieczeństwa granic zewnętrznych. Nie wolno nam jako ministrom spraw wewnętrznych zapomnieć, że zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom UE to nasza podstawowa odpowiedzialność – podkreślił Mariusz Błaszczak.

Szef MSWiA zaznaczył, że zmniejszenie skali nielegalnej migracji wymaga również współpracy z partnerami wzdłuż szlaków migracyjnych w tym wzmocnienia ich kompetencji w zakresie zarządzania granicami. Bardzo ważna jest też skuteczna walka z przemytem migrantów i handlem ludźmi oraz efektywna współpraca z państwami pochodzenia w zakresie powrotów.

Ministrowie dyskutowali również o wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który odrzucił słowacką i węgierską skargę w sprawie relokacji. Minister Mariusz Błaszczak przypomniał, że Polska w dyskusji na forum UE wyrażała zdecydowany sprzeciw w odniesieniu do obowiązkowych i automatycznych działań relokacyjnych. Zdaniem naszego kraju te działania nie były skuteczne i zachęcały kolejne fale migrantów do przybywania do Europy.

Szef MSWiA wyjaśnił, że Polska podjęła próby realizacji decyzji Rady UE ustanawiających środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji. Próby te wykazały, że mechanizm weryfikowania i przyjmowania wnioskodawców nie pozwala na właściwe wykonywanie przez Polskę obowiązków w dziedzinie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Tematami spotkania w Budapeszcie były również m.in. ochrona granic w tym kontrole na granicach wewnętrznych oraz funkcjonowanie Systemu Informacji Schengen (SIS).  Minister Błaszczak stwierdził, że zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego jest jednym z kluczowych obowiązków każdego państwa. Kraje członkowskie powinny mieć możliwość działania w sytuacji wyjątkowej, kiedy znajdują się w obliczu poważnego zagrożenia dla ich porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. – Jednak priorytetem podejmowanych działań powinno być przywrócenie prawidłowego funkcjonowania strefy Schengen, tak aby państwa członkowskie nie musiały stosować mechanizmu przywracania kontroli na granicach wewnętrznych – mówił szef polskiego resortu spraw wewnętrznych i administracji.