Morawiecki zapowiada zwiększenie wydatków na armię

25
kwiecień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W TVN24 wicepremier, minister rozwoju i finansów zapowiedział, że w przyszłorocznym budżecie znajdzie się na pewno minimum dwa, może nawet trzy miliardy złotych więcej na obronność.

Mateusz Morawiecki pytany w TVN24 o projekt MON dotyczący zwiększenia wydatków na obronność z 2 proc. PKB do 2,5 proc. w 2030 r. i latach następnych, w kontekście środków na jego realizacje, powiedział: – Tak, ja myślę, że rok po roku stopniowo trzeba podnosić budżet na obronność. (…) Kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych kilka tygodni temu, to tam wyrażano się z ogromnym uznaniem, że jesteśmy jednym tylko z czterech krajów NATO, który wydaje 2 proc. na obronę i 20 proc. z tych 2 proc. na wydatki militarne. Trzeba to utrzymać, podtrzymać, ponieważ to buduje naszą siłę, ale również wzmacnia naszą reputację – stwierdził. Wicepremier był także pytany, czy do 2030 r. uda się podnieść wydatki do ok. 20 mld. – Myślę, że do 2030 r. (…) to będzie to dużo więcej, ponieważ roczny przyrost wydatków na obronę – zakładając załóżmy 3,5 czy 4 proc. wzrost PKB – to będzie w okolicy (…) nawet kilkunastu miliardów – powiedział. Podczas rozmowy na antenie TVN24 Morawiecki był również pytany o ewentualne zwiększenie wydatków na obronność w przyszłorocznym budżecie. – W przyszłorocznym budżecie będzie na pewno, o co najmniej dwa, może nawet trzy miliardy więcej na obronność – zapowiedział.

Według projektu zmian w ustawach autorstwa MON ma nastąpić stopniowe zwiększanie wydatków obronnych z 2 proc. PKB obecnie do 2,5 proc. w 2030 r. oraz latach następnych. Założono również zwiększenie maksymalnej liczebności wojska do 200 tys. żołnierzy, z tego 130 tys. zawodowych.