Nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska

10
lipiec
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Ma ona na celu doprecyzowanie przepisów ustawy o ochronie środowiska w zakresie powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

Projekt zakłada wprowadzenie zmian do postanowień dotyczących instytucji ochrony środowiska w dziedzinie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zmiany mają dotyczyć reguł powoływania i odwoływania zarządu funduszu wojewódzkiego. Ustawą Zajma się teraz senatorowie.