O budżecie i emeryturach

07
wrzesień
2013

Posted by redakcja

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas posiedzenia rządu omawiano projekt ustawy budżetowej na 2014 rok. Kolejnym punktem obrad były zmiany w OFE.

 

Według przyjętych założeń wzrost PKB w roku 2014 ma wynieść 2,5 procenta, natomiast inflacja średnioroczna 2,4 procent. Takie wielkości są zgodne z przyjętymi w czerwcu przez rząd założeniami do przyszłorocznego budżetu.  Patrząc na Wieloletni Plan Finansowania Państwa 2013 – 2016, przyjęty w maju przez rząd, dochody budżetu w roku przyszłym wyniosą 288,7 miliarda złotych. Zgodnie z tym samym dokumentem wydatki będą się kształtowały na poziomie 343,7 miliarda złotych, co stanowi 20 procent PKB. Patrząc na te wielkości, deficyt budżetowy może wynieść nawet 55 miliardów złotych. Według zapewnień Ministerstwa Finansów, wielkość deficytu ujęta w dokumencie, to maksymalny pułap założony przez urzędników. W związku z tym faktyczna wielkość długu może być mniejsza. W opinii wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, prognozowany wyższy wzrost PKB nie przełoży się na poprawę sytuacji na rynku pracy.

Dyskusja poświęcona OFE dotyczyła przedstawionych już wcześniej propozycji. Zgodnie z nimi do ZUS przejdzie część obligacyjna OFE. Pieniądze byłyby ulokowane na subkontach i podlegałyby waloryzacji. Rząd przewiduje także możliwość ich dziedziczenia, tak samo jak pozostałych środków na subkontach. Polacy mają mieć możliwość wyboru pomiędzy OFE i ZUS, przy założeniu że do części akcyjnej Funduszy zostanie przekazana składka w wysokości 2,92 procent.

/-/ sejm24.pl