O relacjach bilateralnych i bezpieczeństwie w regionie z szefem MSZ Ukrainy

12
czerwiec
2015

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Marszałek Sejmu Radosław Sikorski spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkinem. Politycy rozmawiali głównie o konflikcie w Donbasie, rozwoju współpracy dwustronnej oraz poparciu Polski dla europejskich aspiracji Ukrainy. Spotkanie wpisuje się w intensywny polsko-ukraiński dialog polityczny, który jest prowadzony również na szczeblu parlamentów obu krajów.

Rozmowy były okazją do oceny bezpieczeństwa na wschodzie Ukrainy, w tym przestrzegania porozumień mińskich. Marszałek Sejmu i szef MSZ Ukrainy podkreślali, że respektowanie zobowiązań podjętych w Mińsku jest kluczem do pokojowego rozwiązania konfliktu w Donbasie. Politycy zgodzili się, że proces pokojowy wymaga zaangażowania obu stron.
Radosław Sikorski i Pawło Klimkin rozmawiali również o relacjach Ukrainy z Unią Europejską, w tym o potwierdzonym na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Rydze europejskim wyborze naszego wschodniego sąsiada. Poruszono też kwestię wdrażania umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE, wraz z porozumieniem o wolnym handlu, które ma działać od 1 stycznia przyszłego roku.
Tematem spotkania marszałka Sikorskiego i ministra Klimkina był także proces realizacji niezbędnych reform przez Ukrainę. Marszałek Sejmu zapewnił o stałym wsparciu ze strony Polski i gotowości do dzielenia się doświadczeniami z naszej drogi do integracji europejskiej.