Oświadczenie MRPiPS w związku z listem KE dotyczącym wieku emerytalnego

10
sierpień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W związku z listem z Brukseli ministerstwo wydało oświadczenie, w którym wskazuje, że zmiana wieku emerytalnego nie jest przymusowa i kobiety same decydują czy chcą wcześniej uzyskać świadczenie. Tłumacząc wprowadzenie nowych przepisów MRPiPS powołało się na oczekiwania społeczne oraz polską tradycję.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem odpowiedzi na list Komisarzy Marianne Thyssen i Very Jourova z dnia 4 sierpnia 2017 r.

„Nie mamy wątpliwości, że przepisy wprowadzające zróżnicowany wiek emerytalny dla kobiet oraz dla mężczyzn są prawidłowe i zgodne z oczekiwaniami społecznymi jak również polską tradycją i stanem pierwotnym obowiązującym przed dniem 1 października 2017 r., a więc również w okresie, w którym Polska wstąpiła do Unii Europejskiej” – napisał resort w komunikacie.

„Pomimo zrównywania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w innych państwach Unii Europejskiej, różny wiek obowiązuje w: Austrii, Polsce, Bułgarii, Czechach, Chorwacji, na Litwie, w Rumunii, w Wielkiej Brytanii. Przywracany wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, analogiczny jak obowiązujący do czasu wejścia w życie ustawy podnoszącej wiek emerytalny w 2012 r. funkcjonował w Polsce, ze względów kulturowych i społecznych, również w czasie gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i obowiązuje przez cały okres członkostwa w Unii. Pomimo podnoszenia stopniowego wieku emerytalnego, nadal zachowany został zróżnicowany wiek emerytalny w najbliższych latach” – tłumaczy ministerstwo.

„Wskazywana przez KE dyrektywa 79/7/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. obowiązuje już prawie 40 lat (ponad 38), a od czasu wstąpienia przez Polskę do Unii (od 2004 r.) obowiązuje również nasz kraj. Art.7 tej dyrektywy przesądza, że dyrektywa nie narusza prawa państw członkowskich do wyłączenia z jej zakresu ustalania wieku emerytalnego” – czytamy w komunikacie.

„Przejście na emeryturę wynika z indywidualnej decyzji osoby uprawnionej i następuje na jej wniosek. Emerytura to wybór, a nie obowiązek czy przymus. Kobiety same decydują kiedy przejść na emeryturę. Po przywróceniu wieku emerytalnego od 1 października br. nadal będzie obowiązywać 4-letni okres ochronny dla wszystkich pracowników” – podkreśliło MRPiPS. „Resort rodziny prowadzi szeroką akcję informacyjną dotyczącą emerytur, przekazując wiedzę niezbędną do podjęcia decyzji. To indywidualny wybór zależny ona od sytuacji osobistej ubezpieczonego i wiąże się między innymi z oczekiwaniami co do wysokości otrzymywanych w przyszłości świadczeń emerytalnych, oceną stanu zdrowia, sytuacją rodzinną czy materialną” – poinformowało ministerstwo.