Pakt dla obszarów wiejskich

12
marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa minister rolnictwa i rozwoju wsi przedstawił  założenia opracowywanego w resorcie „Paktu dla obszarów wiejskich”. Ma on służyć wzmocnieniu rolnictwa, jako silnej gałęzi polskiej gospodarki oraz poprawie życia na obszarach wiejskich.

W uroczystości zorganizowanej w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze uczestniczyło ponad 1500 osób.

Podczas uroczystości Krzysztof Jurgiel przedstawił  założenia opracowywanego w resorcie „Paktu dla obszarów wiejskich”, który ma służyć wzmocnieniu rolnictwa, jako silnej gałęzi polskiej gospodarki, a także poprawie życia na obszarach wiejskich. Dokument ma również stanowić element realizacji Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

– Sądzę, że do końca pierwszego półrocza na mój wniosek rząd przyjmie „Pakt dla obszarów wiejskich”, który obejmie wszystkie instrumenty, które w Polsce są stosowane i będą stosowane, jeśli chodzi o rozwój polskiej wsi. Po kilku latach powiemy, że zrobiliśmy wielki krok naprzód – mówił minister.

 Jurgiel podkreślił, że skonsolidowanie zadań wielu podmiotów w jednym dokumencie zapewni spójność między działaniami rządu i samorządów. – Pakt oparty jest  na czterech filarach. Pierwszym z nich jest opłacalność produkcji rolnej. W drugim filarze znajdują się wszystkie działania związane z jakością życia na obszarach wiejskich. Trzecim jest rozwój pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich i budowa aktywnego społeczeństwa. Czwartym jest sprawna administracja, gdzie zawarto zmiany instytucjonalne i organizacyjne w systemie zarządzania rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa – poinformował szef resortu.