Państwa V4 jednomyślne w sprawie polityki migracyjnej

13
czerwiec
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W komunikacie MSWiA poinformowano, że państwa Grupy Wyszehradzkiej uważają, iż kwestią relokacji powinna zając się Rada Europejska, a nie Rada Unii Europejskiej. Jednocześnie podkreślono, że w tak ważnej sprawie nie może decydować większość.  

 – Podczas posiedzenia omówiliśmy wspólną deklarację. Uważamy, że kwestię relokacji powinna omówić i podjąć decyzję w tej sprawie Rada Europejska, a nie Rada Unii Europejskiej. W tak ważnej sprawie, jaką jest bezpieczeństwo naszych państw nie może decydować większość. Decyzje muszą być podejmowane jednomyślnie – mówił minister Mariusz Błaszczak podczas spotkania szefów resortów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej.

W komunikacie ministerstwa napisano także, że „wspólny tekst deklaracji wraz z projektem listu Premierów V4 do Donalda Tuska Przewodniczącego Rady Europejskiej ministrowie państw Grupy Wyszehradzkiej przedłożą szefom rządów. W liście tym znajdzie się stanowczy zapis, że decyzję sprawie relokacji ma podjąć Rada Europejska”.

Szef polskiego MSWiA zapewnił również, że stanowisko Grupy Wyszehradzkiej jest wspólne i jednolite. – Uważamy, że metody relokacji przyciągają kolejne fale migracji do Europy, przez co są nieskuteczne – powiedział Błaszczak. Jednocześnie przypomniał, że system relokacji proponowany przez Unię Europejską jest nieskuteczny.  – Do tej pory do innych krajów UE w ramach relokacji, ze 160 tysięcy osób trafiło około 20 tysięcy uchodźców. Stanowi to jedynie 12 proc. całości – mówił.

Błaszczak odniósł się także do zapowiedzi Komisji Europejskiej dotyczącej karania krajów Grupy Wyszehradzkiej za nieprzyjmowanie uchodźców. – Uważamy, że polityka bezpieczeństwa jest polityką krajową, a nie europejską. My stoimy na straży bezpieczeństwa naszych państw – zaznaczył.