Petru chce żeby opozycja w wyborach do rad miejskich i sejmików stworzyła wspólną listę

23
październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Nowoczesna chciałaby wystawić swoich przedstawicieli na prezydentów, jako jedynych kandydatów opozycji, w 1/3 miast wojewódzkich – poinformował w Poznaniu Ryszard Petru. Zapowiedział także przekazanie większej władzy samorządom.

W Poznaniu podczas regionalnej konwencji lider Nowoczesnej przedstawił plany tego ugrupowania dotyczące wyborów samorządowych.

Według Petru, trzeba rozłożyć siły w ten sposób, żeby wspólnie popierać kandydatów opozycji na prezydentów polskich miast. Szef Nowoczesnej uważa, że jest to rozwiązanie – najlepsze, bo skuteczne. (…) W jednej trzeciej miast wojewódzkich kandydatów na prezydentów, jako jedynych kandydatów opozycji, wystawia Nowoczesna. W pozostałych dwóch trzecich, kandydatów na prezydentów miast wskazują pozostałe ugrupowania opozycyjne – a my ich popieramy – tłumaczył.

Natomiast w kwestii kandydatów rad miejskich i sejmików, Petru chce żeby powstała wspólna lista formacji opozycyjnych – uczciwie i sprawiedliwie określające miejsca na listach określonych ugrupowań. (…) To jest konkretna i uczciwa oferta, którą kładę dziś na stole i to jest oferta, która, jestem przekonany, da pewność zatrzymania PiS w samorządach. To jest oferta dla dobra Polski, po to, by Polska mogła być uczciwa i aktywna – mówił szef Nowoczesnej.

 Petru zapowiedział również likwidację urzędu wojewody. – Zamiast budować władzę centralną, chcemy przekazać ludziom więcej władzy. Wybór starostów i marszałków województw chcemy zrobić bezpośredni – na dwie, pięcioletnie kadencje. Zamiast centralizować, chcemy wzmocnić samorząd, zwiększając udział podatków PIT i CIT, żeby samorząd miał więcej dochodów i mógł więcej decydować o tym, co się dzieje w naszych społecznościach lokalnych – powiedział lider Nowoczesnej.