Pierwsze spotkanie dot. zmian w prowadzeniu firm

24
maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Konstytucja Biznesu oraz inne zmiany prawne ułatwiające zakładanie i prowadzenie firm były głównymi tematami spotkania z przedsiębiorcami w Ostrowie Wielkopolskim. Dyskutowano po hasłem:  „Prawo do przedsiębiorczości. Małe firmy, wielkie zmiany”.

W spotkaniu udział wzięli: Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów,  Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Andżelika Możdżanowska – Pełnomocnik Rządu ds. MŚP, Paweł Cybulski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Małgorzat Stręciwilk – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Nina Dobrzyńska – Zastępca Prezes PARP.

Przedstawiciele rządu przekonywali, że Konstytucja Biznesu to zasadnicza reforma prawa gospodarczego, której celem jest poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego, w jakim działają przedsiębiorcy.

 – Cały czas pracujemy nad kolejnymi formami wsparcia dla przedsiębiorców. Jesteśmy tym państwem, które najgłośniej mówi o tym, że to niesprawiedliwe, aby największe firmy świata nie płaciły prawie wcale podatków w Europie czy Polsce  – mówił premier.

Jednym z tematów omawianych podczas spotkania była konieczność eliminacji utrudnień w funkcjonowaniu polskich firm. – Niezwykle istotną kwestią jest eliminacja barier biurokratycznych w codziennym funkcjonowaniu firm. Urzędniczy język oraz komunikaty  i pisma kierowane go obywateli powinny być zrozumiałe   – stwierdziła Pełnomocnik Rządu ds. MŚP Andżelika Możdżanowska. – Spotkanie stanowiło możliwość otwartej i pełnej pomysłów debaty, jak i inspirację do dalszych działań dla obydwu stron – działań administracyjnych nad kolejnymi ułatwieniami oraz działań biznesowych przyczyniających się do rozwoju i sukcesu polskich firm  – powiedziała wiceminister Możdżanowska.

Konferencji towarzyszyła strefa informacyjna, w ramach której eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiadali na pytania przedsiębiorców.