PO chce odwołania wicepremier Szydło i minister Rafalskiej

27
kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Grzegorz Schetyna zapowiedział w radiowej Trójce, że Platforma złoży zapowiadane wcześniej wnioski o wotum nieufności dla wicepremier Szydło i minister Rafalskiej.

– Złożymy to, bo tak jak zapowiadałem, w czwartek składaliśmy poprawki, które miały doraźnie pomóc protestującym i środowisku osób z niepełnosprawnościami. To jest bardzo bolesna kwestia – i ten protest i to, że tak naprawdę te kwestie, które powinny były zostać załatwione w 2016 roku, nie zostały – powiedział lider PO w Trójce. Ponadto poinformował, że poprzedni rząd zostawił swoim następcom fundusze na realizację wyroku TK dotyczącego braku różnicowania świadczeń dla osób niepełnosprawnych.

W czwartek sejmowa podkomisja ds. osób niepełnosprawnych przerwała do połowy maja procedowanie projektu ustawy autorstwa Nowoczesnej, który przewiduje przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszystkim opiekunom osób z niepełnosprawnością.

 Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych protestujący w Sejmie razem z podopiecznymi domagają się wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w wysokości 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego – dodatek nie byłby wliczany do dochodu osoby niepełnosprawnej oraz zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną. W porozumieniu zawartym przez rząd z częścią środowiska osób niepełnosprawnych, zapisano m.in. podniesienie od czerwca renty socjalnej do poziomu równego najniższej emeryturze, rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej. W czwartek Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący podwyższenia tego świadczenia, będzie ono wynosiło 1029,80 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września, z mocą od 1 czerwca 2018 r.