Polskie górnictwo ma potencjał eksportowy

24
sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas wizyty wiceministra energii w Australii podpisano porozumienia pomiędzy polskimi firmami i partnerami australijskimi dotyczące współpracy w zakresie podnoszenia efektywności produkcji oraz implementacji innowacyjnych rozwiązań i systemów technologii górniczej. Tobiszowski, uczestniczył także w Polsko – Australijskim Forum Innowacyjnych Technologii z sektora Energetyki i Zasobów Naturalnych w Sydney.

– W różnych miejscach świata uważnie przyglądają się polskim kompetencjom i naszemu know-how w zakresie górnictwa głębinowego oraz energetyki. Od wielu krajów otrzymujemy zaproszenie, by zaprezentować nasz dorobek w tej dziedzinie. Osiągnięcia polskiego górnictwa zauważył też w swoim raporcie Bank Światowy. W jego ocenie to, co zrobiliśmy w ostatnich latach w tej dziedzinie nazwano wyjątkowym zjawiskiem ekonomicznym – powiedział wiceminister Grzegorz Tobiszowski, który uczestniczył w Polsko – Australijskim Forum Innowacyjnych Technologii z sektora Energetyki i Zasobów Naturalnych w Sydney.

Wiceministrowi energii towarzyszyli przedstawiciele firm górniczych i około górniczych. Wizyta może przyczynić się do powstania nowych możliwości biznesowych w obu krajach, związanych zarówno z górnictwem węglowym, gazownictwem, jak i innymi gałęziami sektora zasobów naturalnych i energetyki. Przemysł górniczy w Australii jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki tego kraju. Obejmuje on firmy zaangażowane w poszukiwanie, wydobycie oraz dostarczanie usług. Górnictwo australijskie znajduje się w pierwszej piątce światowych producentów i ma silne wsparcie australijskiego rządu zapewniające trwałe warunki rozwoju. Z kolei Polska ma wieloletnie tradycje i doświadczenie w wydobywaniu surowców energetycznych.

– Nasze górnictwo wprowadza nowoczesne technologie i sprzęt zwiększający produkcję, zmniejszając koszty, poprawiając przy tym bezpieczeństwo i poziom emisji gazów cieplarnianych. Polscy producenci sprzętu produkują najwyższej jakości sprzęt, który z powodzeniem może operować w górnictwie australijskim- mówił Grzegorz Tobiszowski.

Polskie firmy mogą zaoferować kompleksowe rozwiązania „pod klucz”, w zakresie projektowania i budowy kopalń, dostaw rozwiązań technologicznych, maszyn i urządzeń górniczych. Może też udzielić wsparcia poprzez nasze instytuty naukowo-badawcze oraz uczelnie wyższe. Współczesne górnictwo coraz częściej musi także korzystać z zaawansowanych badań i osiągnięć nauki, co pozwala efektywniej wykorzystać pozyskiwany surowiec a jednocześnie bardziej chronić środowisko – podkreślił resort energii.

W czasie pobytu w Australii wiceminister energii odwiedził także największy port węglowy na świecie. W Newcastle, w Institute for Energy and Resources (NIER) wiceminister zapoznał się z jedyną na świecie instalacją VAM (system wentylacji metanu w kopalniach podziemnych)

Podczas wizyty podpisano również porozumienia między polskimi firmami i partnerami australijskimi dotyczące współpracy w zakresie podnoszenia efektywności produkcji oraz implementacji innowacyjnych rozwiązań i systemów technologii górniczej, które stosuje się w górnictwie australijskim, uchodzącym za najbardziej wydajne w świecie.

W organizowanym w Australii z inicjatywy prezydenta forum uczestniczyła delegacja polskich przedsiębiorców, w tym przedstawiciele spółek: PGNiG, Gaz-System, Polskie LNG, Jastrzębska Spółka Węglowa czy Węglokoks.