Polskie produkty spożywcze mają trafić do Azji i na Bałkany

06
listopad
2014

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Ministerstwo gospodarki planuje akcję promocyjną polskich produktów w Azji i na Bałkanach, ma to pomóc znaleźć nowe rynki zbytu po zablokowaniu eksportu do Rosji.

– Jeśli chodzi o współpracę z Rosją, nie ma zbyt wielu scenariuszy, które wskazywałyby na prawdopodobieństwo pozytywnego rozwoju sytuacji. Musimy nastawić się – i to nastawić bardziej na lata, niż na miesiące, że rynek rosyjski będzie dla nas zamknięty – stwierdziła wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn – Klik podczas konferencji prasowej. W jej opinii również zdobywanie rynku ukraińskiego będzie dla polskich firm trudne albo wręcz niemożliwe. – Musimy patrzeć na inne kierunki, odległe rynki – dodała. Ministerstwo wytypowało grupy państw, które dają największe szanse na znalezienie odbiorców polskich produktów. Na kontynencie azjatyckim są to: Azerbejdżan, Indie, Indonezja, Mongolia, Wietnam, Malezja oraz Turkmenistan. Głównymi odbiorcami polskiej produkcji na Bałkanach mają być: Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, a także Macedonia. Resort w wymienionych krajach zaplanował liczne działania promocyjne, m.in. misje przyjazdowe do Polski dla potencjalnych kontrahentów oraz dziennikarzy. Ponadto w niektórych z wybranych państwach zostaną zorganizowane konferencje promocyjne połączone z pokazem lub degustacją polskich hitów eksportowych. Program ma się skoncentrować na wsparciu sektorów, które najbardziej odczuwają problemy związane ze spadkiem eksportu. Dotyczy to np. branży spożywczej, która będzie promowana we wszystkich krajach objętych programem. Promocja ma trwać sześć miesięcy, od dnia podpisania umowy, czyli od połowy listopada.