Poprawki w nowelizacji budżetu zwiększające pożyczki dla samorządów

26
wrzesień
2013

Posted by redakcja

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Dwie senackie poprawki dotyczące zwiększenia o 220 mln zł środki na pożyczki dla samorządu terytorialnego uzyskały poparcie sejmowej komisji finansów.

 

Sejm przyjął zapisy zwiększające limit pożyczek dla samorządów, jednak wymagały one który pod względem legislacyjnym. Poprawka niższej izby parlamentu została źle zredagowana, w związku z czym Mazowsze dla którego miała ona być ratunkiem nie mogłoby skorzystać z pożyczki. Bez dodatkowych 220 milionów złotych, nie zapłaci należnej kwoty „Janosikowego.” Pozytywnie do poprawek odniosło się ministerstwo finansów. Wiceminister Hanna Majszczyk nie zapewniła, że region na pewno otrzyma pożyczkę, bo obowiązują go dokładnie takie same warunki jak inne jednostki samorządowe w kraju. –  Musi przestawić wniosek spełniający określone kryteria. Według mojej wiedzy takiego wniosku dzisiaj nie ma. Nie wiem, czy jest kompletowany, czy jest w trakcie opracowywania. Zobaczymy, jaki będzie program naprawczy (…). Dopiero po spełnieniu wszystkich warunków możemy udzielić takiej pożyczki, ale musimy zobaczyć te dokumenty, które muszą do nas spłynąć – zapowiedziała wiceminister finansów.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja budżetu na bieżący rok, zwiększa deficyt o około 16 miliardów złotych. Wcześniej w dokumencie zapisano kwotę w wysokości 35,6 miliardów złotych. Wyższy limit pożyczek jest uwzględniony w przychodach i rozchodach budżetu. Kiedy zwiększają się rozchody zwiększają się również przychody z tytułu skarbowych papierów wartościowych. Po zmianach kwota planowanych przychodów budżetowych wyniesie 349 miliardów 377 milionów 337 tysięcy złotych. Planowane saldo przychodów oraz rozchodów wyniesie zatem 45 miliardów 410 milionów 452 tysiące złotych.

/-/ Sejm24.pl