Poradnik UODO i MEN dot. ochrony danych osobowych w szkole

28
sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edytą Bielak–Jomaa zaprezentowała poradnik dotyczący ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.

„Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Publikacja ta jest jednocześnie odpowiedzią na najczęściej pojawiające się wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych, zgłaszane w ostatnim czasie zarówno do UODO, jak i do MEN na temat funkcjonujących od blisko 3 miesięcy przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)” – informuje MEN.

W poradniku „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych” znalazły się zaktualizowane wskazówki dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców i opiekunów prawnych, nauczycieli oraz innych pracowników szkół i placówek oświatowych.

„W opracowaniu wskazano podstawowe zasady, jakich dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powinni przestrzegać, przetwarzając dane osobowe. Opisano też, jak przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i sektorowych aktów prawnych zastosować w konkretnych sytuacjach” – czytamy w komunikacie resortu.

Ponadto Anna Zalewska i Edyta Bielak-Jomaa skierowały wspólny list do dyrektorów szkół, w którym wyraziły nadzieję, iż zawarte w poradniku informacje będą pomocne w ich pracy. Minister edukacji i Prezes UODO podkreśliły również, że lepsze poznanie i zrozumienie przepisów RODO pozwoli chronić bezpieczeństwo dzieci oraz budować wzajemne zaufanie pomiędzy szkołą a rodzicami.

Przewodnik udostępniony został na stronach internetowych obu urzędów oraz przesłany
za pomocą Systemu Informacji Oświatowej do wszystkich szkół.