Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

09
listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wczoraj minister Joachim Brudziński oraz przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. Ponadto ministerstwo zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończenia 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą mieli także prawo do pełnopłatnych nadgodzin – poinformował resort.

Przedstawiciele strony związkowej zadeklarowali, że porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała od lipca tego roku. Z kolei szef MSWiA podkreślił, że wypracowany kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy z możliwościami budżetowymi państwa.

„W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. (…)  Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.” – informuje ministerstwo.

Przedstawiciele związków domagali się również zmian w rozliczaniu tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Aktualnie należność za tzw. nadgodziny, wypłacane są jedynie strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. Natomiast policjantom, pracownikom Straży Granicznej i SOP przysługuje tylko odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny. Porozumienie przewiduje, że od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Na początku będzie stosowany 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin.

„Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r. (…) Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby” – czytamy w komunikacie resortu.