Prezentacja drugiego tomu polsko-niemieckiego podręcznika do historii

21
listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wczoraj, szefowa MEN Anna Zalewska wzięła udział w prezentacji drugiego tomu podręcznika pt. „Europa – nasza historia”, który powstał w ramach projektu pn. „Polsko-niemiecki podręcznik do nauczania historii”.

Prezentacja odbyła się w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym „Krzyżowa” na Dolnym Śląsku. Stronę niemiecką reprezentowała Britta Ernst, Minister Edukacji, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgia.

Głównym tematem bilateralnego spotkania Anny Zalewskiej z Brittą Ernst była polsko-niemiecka współpraca w zakresie wymiany młodzieży i edukacji.

– Cieszę, że rocznie w projektach edukacyjnych uczestniczy około 120 tys. młodych ludzi z obu krajów – powiedziała szefowa polskiego ministerstwa edukacji. Jednocześnie podkreśliła, że Polska w pełni wypełnia zobowiązania traktatowe, szczególnie te, które dotyczą oświaty niemieckiej mniejszości narodowej oraz nauki języka niemieckiego w polskich szkołach. – Oczekuję, że strona niemiecka również w pełni wywiąże się z zobowiązań traktatowych, w tym, w zakresie nauki języka polskiego jako ojczystego – mówiła polska minister.

Polsko-niemiecki projekt, w ramach którego powstaje podręcznik „Europa. Nasza historia”, został zainicjowany w 2008 r. przez rządy obu państw. Zadanie stworzenia podręcznika do historii, który może być wykorzystywany w polskich i niemieckich szkołach ponadpodstawowych, powierzono Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Polskie i niemieckie wydanie podręcznika różni się tylko wersją językową, natomiast treść, struktura i szata graficzna pozostają identyczne. Uzupełnieniem każdej wersji językowej jest dodatkowy materiał dydaktyczny w postaci zagadnień narodowych, odrębnych dla każdej ze stron. Pierwszy tom podręcznika „Od prahistorii do średniowiecza” został zaprezentowany w czerwcu 2016 r. w Berlinie przez Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i Niemiec. Tom 2 „Czasy nowożytne (do 1815 roku)” opublikowano pod koniec września tego roku i został zaprezentowany w Krzyżowej. Natomiast tomy 3 i 4, sięgające historii najnowszej, ukażą się do 2020 r.