Prezydent ma wątpliwości dotyczące konstytucyjności ustawy o zgromadzeniach

30
grudzień
2016

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Szef biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski poinformował, że Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o zgromadzeniach. Dodał, że prezydent ma trzy główne zarzuty do tej ustawy.

 – Konkretne zarzuty dotyczące w przekonaniu prezydenta braku zgodności tej ustawy z konstytucją RP są trzy. Pierwszy z nich dotyczy różnicowania statusu zgromadzeń publicznych, przy zastosowaniu elementu konstrukcyjnego nieprzewidzianego na gruncie konstytucyjnym. Chodzi oczywiście o tzw. zgromadzenia cykliczne, które zostały do tej ustawy wprowadzone – powiedział Magierowski. Drugi punkt budzący wątpliwości dotyczy wyłączenia – możliwości zaskarżania przez organizatora zgromadzenia zarządzenia zastępczego wojewody o zakazie zgromadzenia. (…) Wreszcie trzeci punkt – zakaz odbycia zgromadzeń nakazujący stosowanie nowo ustanowionych przepisów do zdarzeń, które miały miejsce przed ich wejściem w życie. Mówiąc krótko, językiem trochę mniej prawniczym, chodzi o to, że prawo nie powinno działać wstecz. To są trzy główne zarzuty – podsumował szef biura prasowego Kancelarii Prezydenta.