Prezydent zawetował nowelizację Kodeksu wyborczego do PE

17
sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Andrzeja Duda poinformował, że zdecydował się zwrócić Sejmowi do ponownego rozpatrzenia przepisy dot. zmian w ordynacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Swoją decyzję uzasadnił kwestią proporcjonalności wyborów, która zostałaby zaburzona a to z kolei skutkowałoby brakiem możliwości wprowadzenia swoich przedstawicieli do PE przez większość ugrupowań. Konsekwencją tej sytuacji prawdopodobnie byłoby jeszcze większe zniechęcenie obywateli do uczestnictwa w wyborach.

Prezydent argumentował, że nowelizacja autorstwa PiS za bardzo odbiega od zasady proporcjonalności w wyborach. Chodzi o to, że zarówno w polskim prawie wyborczym, jak również w akcie dotyczącym wyboru członków Parlamentu Europejskiego przyjętym przez Radę ‒ czyli akcie prawa europejskiego – jest jasno określony próg 5-proc., natomiast – Zmiana, która została dokonana tą ustawą, powoduje – jak pokazują analizy prawne i politologiczne, w tym przede wszystkim analiza zrobiona na potrzeby prac Senatu – że efektywny próg wyborczy będzie co najmniej kilkunastoprocentowy. Analiza senacka pokazuje, że będzie to nawet 16,5 proc. Wszyscy doskonale wiedzą, co by to oznaczało – powiedział Duda. Ponadto stwierdził, iż wprowadzenie nowych przepisów do polskiego systemu prawnego sprawiłoby, – że ogromna część obywateli nie miałaby swojej reprezentacji w Parlamencie Europejskim, ponieważ nie byliby w stanie wybrać. Co więcej – jestem przekonany, że tak ułożona ordynacja doprowadziłaby do jeszcze większego spadku zainteresowania wyborami do Parlamentu Europejskiego, czyli w efekcie: że frekwencja w Polsce w tych wyborach byłaby jeszcze niższa – mówił prezydent.