Program Kolej+

18
październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Premier Mateusz Morawiecki i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ogłosili rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury kolejowej, tzw. Program „Kolej+”. W ramach programu dostęp do połączeń kolejowych uzyskają takie miasta jak: Jastrzębie-Zdrój, Myślenice, Sokołów Podlaski czy Śrem.

– Przez wiele lat lokalne połączenia kolejowe były zaniedbywane. Bardzo wiele z nich zlikwidowano – mówił Mateusz Morawiecki podczas ogłoszenia Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej. – Nazwaliśmy ten program Kolej+. Chcemy nie tylko łączyć duże ośrodki, ale i mniejsze.

– Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna, a przede wszystkim kolej dostępna. Program Kolej+ to odpowiedź na formułowane od dawna postulaty wielu środowisk lokalnych – stwierdził Andrzej Adamczyk. – Chcemy zbudować i odbudować tory kolejowe tak, aby mogły lepiej służyć mieszkańcom polskich miast i miasteczek  – dodał minister infrastruktury.

Program Kolej+ ma na celu uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej. W związku z ograniczonymi funduszami w ramach np. Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020, program Kolej+ ma pomóc w planowaniu i wsparciu inwestycji, które usprawnią komunikację pasażerską na poziomie międzyregionalnym oraz pozwolą na racjonalne i spójne podejmowanie działań realizujących kierunki rozwoju kraju na poziomie regionalnym w obecnej i kolejnej perspektywie finansowej.

Program Kolej+ zakłada 3 komponenty: inwestycyjny, organizacji przewozów oraz chroniący infrastrukturę kolejową przed likwidacją.