Program poprawy dostępności do świadczeń stomatologicznych w szkołach

03
sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Od 1 sierpnia bieżącego roku rozpoczyna się realizacja programu polityki zdrowotnej „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.” – informuje resort zdrowia.

„Celem programu jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej uczniów przez zwiększenie dostępności do świadczeń stomatologicznych udzielanych uczniom w szkolnych gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży i ich rodziców edukacją zdrowotną w obszarze zdrowia jamy ustnej. Program skierowany jest do organów prowadzących szkoły publiczne, którymi są jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, powiatu lub województwa” – przypomina ministerstwo.

„Zainteresowane podmioty mogą przystąpić do konkursu na realizację programu i otrzymać środki na zakup niezbędnego wyposażenia gabinetu stomatologicznego oraz na realizację projektu edukacyjnego” – czytamy w komunikacie MZ.