Resort gospodarki przedstawił rekomendacje dla banków oraz propozycje zmian w prawie w związku z sytuacją na rynku walutowym

29
styczeń
2015

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wśród propozycji, które zaprezentował Janusz Piechociński znalazły się rozwiązania zarówno dla kredytobiorców, jaki i banków oraz propozycje zmian w prawie, np. wprowadzenie wakacji kredytowych do 3 lat i możliwość przewalutowania kredytu na złotówki po średnim kursie NBP, z dnia kiedy klient podejmie taką decyzję.

Bankom wicepremier proponuje uwzględnianie ujemnej stawki LIBOR, zmianę waluty z franka szwajcarskiego na złote dzięki czemu kredytobiorcy mogli by bez prowizji przewalutować kredyt, po bieżącym średnim kursie NBP oraz dłuższe wakacje kredytowe – do 3 lat oraz wprowadzenie limitu wysokości rat kredytów na poziomie z końca 2014 roku. Kolejna propozycja dotyczy rezygnacji z dodatkowych zabezpieczeń np. w postaci kolejnego ubezpieczenia w związku z sytuacją na rynku walutowym.

Ministerstwo przygotowało również szereg zmian prawnych. Pierwsza z nich dotyczy ograniczenia ryzyka kursowego dla kredytobiorców do 15 proc. w skali roku i 40 proc. w okresie następujących po sobie lat. Resort chciałby wprowadzić takie rozwiązania prawne, które rozłożą ciężar podwyższonego ryzyka na klienta oraz bank. Kolejna propozycja dotyczy ograniczeń we wprowadzaniu w czasie trwania umowy dodatkowych zabezpieczeń na wypadek zmian kursowych. Kolejna rekomendacja ma doprowadzić do zaprzestania traktowania umorzenia części kredytu jako opodatkowanego przychodu po stronie kredytobiorcy. Zaliczenie kosztów umorzenia do (podatkowych) kosztów uzyskania przychodu banków ma być następną pozytywną zmianą w prawie przygotowywaną przez ministerstwo. Ponadto resort rekomenduje wprowadzenie limitu roszczeń do wartości mieszkania – dla nowych kredytów, elastyczne reagowanie na zakłócenia w obsłudze kredytów (złotowych i walutowych) oraz wprowadzenie rozwiązań na wypadek nadzwyczajnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy.
Pomoc byłaby udzielana zarówno w obsłudze kredytu złotowego, jak kredytu denominowanego lub indeksowanego w walucie obcej.