Resort gospodarki przygotowuje nowe prawo dotyczące działalności gospodarczej

30
październik
2014

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Ministerstwo planuje, że projekt nowej ustawy dotyczącej działalności gospodarczej trafi do konsultacji publicznych w drugiej połowie listopada. Jednym z głównych założeń nowego prawa ma być zasada domniemania uczciwości w relacjach miedzy administracją a przedsiębiorcami.

– Do połowy listopada chcemy zakończyć wewnętrzne konsultacje i wysłać założenia projektu do konsultacji. Chodzi o to, żeby parlament w tej kadencji miał możliwość dokończyć prace nad ustawą – poinformował wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj. Przygotowywane przepisy są realizacją jednaj z zapowiedzi premier Ewy Kopacz z jej expose. Nowe Prawo działalności gospodarczej ma zastąpić ustawę z 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i stworzyć ramy prawne dla funkcjonowania przedsiębiorczości w Polsce. Ma to być rodzaj „karty praw i gwarancji” dla firm regulującej kontakty przedsiębiorców w z urzędami. – Kluczową kwestią będzie przyjęcie tego dokumentu w innych ministerstwach – zaznaczył Haładyj. Ustawa będzie zawierała „katalog wyraźnie sformułowanych zasad dotyczących praw i gwarancji przedsiębiorców”, które w relacjach z administracją byłyby uniwersalne. W ustawie znajdują się zasady dotyczące relacji między przedsiębiorcami, np. dotyczące zasad uczciwej konkurencji czy poszanowania dobrych obyczajów, ale większa część stanowi różnego rodzaju gwarancje dla przedsiębiorców. – Dokonujemy także bardzo szczegółowego przeglądu obecnej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej pod kątem tego, co można z niej „wyciąć” lub przenieść do innych ustaw. Chciałbym, żeby nowa ustawa miała maksymalnie kilkadziesiąt artykułów, a nie tak jak dzisiaj – znacznie ponad sto – powiedział urzędnik z MG.