Rozmowy marszałka Sejmu z byłym gubernatorem Florydy Jebem Bushem

11
czerwiec
2015

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Perspektywy rozwoju polsko-amerykańskiej współpracy, także w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, konflikt na wschodzie Ukrainy i sytuacja bezpieczeństwa w regionie to niektóre tematy dzisiejszego spotkania marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego z byłym gubernatorem Florydy Jebem Bushem. Polska jest jednym z trzech krajów Europy odwiedzanych przez tego amerykańskiego polityka.

Radosław Sikorski i Jeb Bush rozmawiali m.in. o możliwościach jak najlepszego wykorzystania potencjału relacji łączących Polskę oraz Stany Zjednoczone, w szczególności strategicznych więzi w obszarze bezpieczeństwa i obrony. W tym kontekście politycy poruszyli kwestię realizacji dotychczasowych projektów i kolejnych wspólnych przedsięwzięć.
Spotkanie było też okazją do wymiany spostrzeżeń na temat stanu bezpieczeństwa europejskiego i regionalnego w obliczu zaostrzającego się konfliktu w Donbasie. Marszałek Sikorski i były gubernator Bush mówili również o implementacji postanowień z Newport i o tym, jaka powinna być polityka NATO wobec Rosji – kwestia ta mogłaby być przedmiotem dyskusji na przyszłorocznym szczycie Sojuszu w Warszawie. Politycy podkreślili też potrzebę jedności wspólnoty międzynarodowej i utrzymania sankcji wobec Rosji.
Tematem rozmowy były także perspektywy pogłębienia relacji gospodarczych, w tym proces negocjacji umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a USA (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Radosław Sikorski i Jeb Bush poruszyli również sprawę rozwoju współpracy w dziedzinie energetyki. Podkreślili jej szczególne znaczenie dla naszego regionu w sytuacji, gdy energetyka jest wykorzystywana jako narzędzie walki politycznej, np. w konflikcie na Ukrainie.