Rozmowy w MSWiA dotyczące zmian w ustawie o zbiórkach publicznych

08
marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Propozycje resortu wywołały niepokój stowarzyszeń. W spotkaniu zorganizowanym w MSWiA uczestniczyło 41 przedstawicieli organizacji, które zajmują się zbiórkami publicznymi. Rozmowom przewodniczyli wiceministrowie: Paweł Szefernaker i Krzysztof Kozłowski.

Paweł Szefernaker na początku podziękował uczestnikom za ich pracę. Podkreślił, że organizacje pozarządowe pomagają potrzebującym w wielu obszarach, dzięki czemu wspierają i uzupełniają pomoc państwa. – Dlatego ta działalność jest bardzo ważna – mówił wiceminister. Zaznaczył także, że stowarzyszenia rzetelnie rozliczają się z przeprowadzonych zbiórek publicznych.

 – Proponowane przepisy nie mają na celu ograniczania jakiegokolwiek działania organizacji, które od lat przeprowadzają w Polsce zbiórki publiczne – zapewniał Szefernaker podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi. Przypomniał, że powodem rozpoczęcia prac nad zmianami w ustawie, była zbiórka zorganizowana przez jedno ze stowarzyszeń, która spotkała się z krytyką opinii publicznej. Chodziło o zbieranie pieniędzy dla osoby, która została skazana za morderstwo. – W tym szczególnym przypadku minister nie miał możliwości żeby taką zbiórkę zablokować – powiedział Paweł Szefernaker. – Poprosiliśmy organizacje o przekazanie stanowisk, które zwiększą mechanizm prewencyjny. Nie rozstrzygamy czy mają to być kompetencje sądu czy ministra. Chcemy wypracować wspólny model, który doprowadzi do tego, żeby nie doszło więcej do takiej sytuacji, która miała miejsce pod koniec stycznia – tłumaczył wiceminister.

Propozycje stowarzyszeń będzie opiniował Komitet ds. Pożytku Publicznego.  – Jesteśmy otwarci na transparentność, jawność i dyskusje. Dzisiejsze spotkanie otworzyło debatę, która wynika z tego, że życie przyniosło nam takie wydarzenia, których w myśl obowiązujących przepisów nie można było zablokować – powiedział Szefernaker.

Niepokój organizacji pozarządowych wzbudzają propozycje MSWiA, aby w ustawie wprowadzić możliwość zakazu zbiórki publicznej lub przekazania zebranych środków na inny cel.