Rozmowy z ratownikami medycznymi

17
sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko i Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski spotkali się z przedstawicielami związków zawodowych ratowników – poinformowało MZ. 

W rozmowie uczestniczyli: reprezentanci Krajowej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”, Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych oraz Krajowego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych, a także przedstawiciele Pracodawców Ratownictwa Medycznego i NFZ.

„Podczas spotkania, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, omówiono warunki płacy i pracy ratowników medycznych oraz warunki szkolenia przedstawicieli tego zawodu. Rozmawiano też o sytuacji kadrowej w środowisku, jak i o oczekiwaniach pracodawców związanych z funkcjonowaniem ratowników medycznych w kontekście ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 24 sierpnia br. z przedstawicielami związków zawodowych ratowników spotka się minister zdrowia Łukasz Szumowski” – zapowiedział resort.