Rozporządzenie MZ dot. porozumienia z Rezydentami

07
wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wczoraj minister zdrowia podpisał nowe Rozporządzenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury. Dokument dotyczy ustaleń zapisanych w § 3 porozumienia podpisanego 8 lutego 2018 r. z Porozumieniem Rezydentów.

„Wysokość miesięcznego zasadniczego wynagrodzenia lekarzy i stomatologów odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury zależy od dziedziny medycyny i od okresu specjalizacji. W przypadku lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w 20 dziedzinach: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia onkologiczna, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, geriatria, hematologia, kardiologia dziecięca, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia kliniczna, onkologia i hematologia dziecięca, ortodoncja, patomorfologia, pediatria, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca, wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego będzie następująca: w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 4.700 zł, a w przypadku zakwalifikowania do jej odbywania w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. oraz w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2018 r. – 4.875 zł, po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury – 5.300 zł. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w pozostałych dziedzinach medycyny w ramach rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 4.000 zł, po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury – 4.500 zł” – poinformował resort.

– Rozporządzenie zawiera dokładnie to, co zostało przekazane i podpisane w porozumieniu z rezydentami. (…) Chodzi głównie o to, że rozwiązania obowiązują z mocą od pierwszego lipca. Specjalizacje priorytetowe otrzymują więcej pieniędzy – powiedział dziennikarzom szef MZ w kuluarach obradującego w Krynicy Forum Ekonomicznego. – To krótkie rozporządzenie, konsumujące to, co był w porozumieniu. Część tego już była zawarta w ustawie dot. stopniowego zwiększania nakładów do 6 proc PKB. (…) Rozporządzenie bazuje na ustawie, bo taka jest kolej rzeczy legislacyjna. Trwało to trochę, ustawa została nie tak dawno podpisana. Mamy po prostu realizację tego, co ustaliliśmy – stwierdził minister.