Rząd chce pomóc regionom w budowie mostów

24
maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszono program Mosty dla regionów. Samorządy, które zdecydują się na budowę mostów, mogą liczyć na wsparcie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Infrastruktury. Dofinansowanie wyniesie do 80% wartości inwestycji.

Program został zainaugurowany w obecności premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministrów Jerzego Kwiecińskiego i Andrzeja Adamczyka.

 – Propozycję dwudziestu lokalizacji mostów mamy. Następne zostaną zgłoszone przez samorządy. Program potrwa do 2025 roku. Dzisiaj rusza potężny program dla samorządów – powiedział Jerzy Kwieciński.

W ramach programu Mosty dla regionów przeprawy mogą powstawać w ciągach dróg zarządzanych przez samorządy, czyli na drogach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich. W pierwszej kolejności zostanie wybudowanych niemal 20 priorytetowych przepraw, których łączny koszt oszacowano na 2,3 mld zł. Samorządy będą mogły otrzymać dofinansowanie na pokrycie 80% wydatków kwalifikowalnych danej inwestycji, pozostałe 20% wartości zadania to wkład własny, który jednostki samorządu terytorialnego muszą zapewnić w swoim budżecie.

Na jesień bieżącego roku zaplanowano utworzenie przez Ministerstwo Infrastruktury Funduszu Dróg Samorządowych, z którego ma być finansowana modernizacja oraz budowa dróg lokalnych – w tym mostów.