Rząd podejmuje walkę z pożarami składowisk śmieci

30
maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Ostatnio wzrosła liczba pożarów odpadów. Sprawą zajął się na niedawnym posiedzeniu rząd. Ministerstwo środowiska przygotowało propozycje rozwiązań, żeby takie sytuacje nie powtarzały się w przyszłości. Dotyczą one m.in. wzmocnienia mechanizmów kontroli składowisk.

W bieżącym roku znacząco wzrosła liczba pożarów miejsc składowania lub magazynowania odpadów w porównaniu do lat ubiegłych. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia odpady spłonęły w Warszawie, Olsztynie, Zgierzu, Trzebini, Jeleniej Górze i Wszedniu.

 – Pożary na wysypiskach to nie jest problem tylko lokalny. To poważny problem społeczny, związany ze środowiskiem i ochroną zdrowia. (…) Te działania wyglądają na skoordynowane, w bardzo krótkim czasie takie podpalenia mają miejsce. Są wszelkie poszlaki by przypuszczać, że następuje szereg nieprawidłowości, a nie przypadkowość – powiedział Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Prace nad zmianami w prawie dotyczącymi składowania odpadów trwają w resorcie środowiska od kilku miesięcy. W trakcie posiedzenia Rady Ministrów Henryk Kowalczyk przedstawił propozycje możliwych działań legislacyjnych, które miałyby pomóc w ograniczeniu pożarów odpadów. – Doświadczenia ostatnich dni pokazują, że mamy do czynienia z bardzo groźnym zjawiskiem. Dlatego proponujemy wiele rozwiązań legislacyjnych, które będą im zapobiegać. Chcemy wprowadzić znacznie ostrzejsze rygory, które muszą uzyskać firmy zajmujące się gospodarką odpadami – mówił minister środowiska. Poinformował, że chodzi m.in. o wprowadzenie gwarancji finansowych dla podmiotów prowadzących gospodarowanie odpadami w zakresie ich zbierania, magazynowania i przetwarzania. Dzięki temu, w przypadku porzucenia odpadów, samorządy dysponowałyby środkami na ich zagospodarowanie. Następna propozycja dotyczy obowiązku prowadzenia monitoringu wideo obiektu, w którym magazynowane lub składowane są odpady. Ułatwi to nadzór nad działalnością w zakresie ich gospodarowania, a w przypadku pożaru pomoże ustalić przyczynę i ewentualnych sprawców zdarzenia.  Wśród przygotowanych rozwiązań znalazło się także ograniczenie dopuszczalnego okresu magazynowania odpadów z 3 lat do 1 roku oraz wprowadzenie obowiązku dopuszczenia obiektu do użytkowania na podstawie opinii Państwowej Straży Pożarnej przed rozpoczęciem działalności w zakresie gospodarki odpadami.

 – Należy podjąć wszelkie starania, aby ten proceder, jak wszystko wskazuje nielegalny, wyeliminować. We współpracy z ministerstwem środowiska, państwową strażą pożarną i policją przygotujemy konkretne propozycje skutecznych rozwiązań tego problemu – zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.