Rządowy plan dla wsi

19
lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Większe dofinansowanie do paliwa rolniczego, utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego, większa sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny, zdrowa polska żywność, wsparcie rolnictwa na terenach górskich, przeciwdziałanie suszy, postawienie na rodzime pasze oraz więcej ekologii w rolnictwie – to propozycje zawarte w programie dla wsi.

– Polskie rolnictwo, polska wieś mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce – powiedział Mateusz Morawiecki podczas spotkania z rolnikami w gospodarstwie w Głogowie k. Torunia. Premier dodał, że nie wyobraża sobie silnej polskiej gospodarki bez silnego rolnictwa.

Szefowi rządu towarzyszył minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który wspólnie z Mateuszem Morawieckim przedstawił założenia Planu dla wsi. – Jestem dumny, że tu w województwie kujawsko-pomorskim, na Ziemi Dobrzyńskiej, która była nazywana dobrą ziemią dobrych ludzi, pracowitych i gospodarnych mogę przedstawić założenia programu rolnego PiS – podkreślił minister.

Plan dla wsi przewiduje: zwiększone wsparcie finansowe do zakupu paliwa rolniczego zużywanego przy uprawie pól i hodowli bydła, które ma pomóc zmniejszyć koszty w gospodarstwach rolnych. Dla stabilizacji rynków rolnych ma zostać utworzony Narodowy Holding Spożywczy, który będzie alternatywą dla firm przejętych w ramach prywatyzacji na początku okresu transformacji. Zapewnienie rolnikom, szczególnie z mniejszych gospodarstw, bezpośredniego udziału w rynku konsumenckim poprzez rozszerzenie sprzedaży detalicznej i rolniczego handlu detalicznego – to kolejne proponowane rozwiązanie w ramach programu. Zwiększona ma też zostać pomoc w rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości, szczególnie ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej, która ma stać się rozpoznawalnym znakiem polskiego rolnictwa. Wprowadzone zostanie także oznakowanie produktów wolnych od GMO. W celu lepszego wykorzystania użytków zielonych nastąpi wsparcie hodowli bydła mięsnego, kóz i owiec a dla terenów górskich wdrożona zostanie specjalna polityka. Aby przeciwdziałać suszy i innym zmianom klimatycznym wdrożony zostanie program poprawy żyzności gleb, w tym wapnowania, oraz zwiększona zostanie retencja wód wraz z wprowadzeniem systemu nawodnień w rolnictwie. W celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz wsparcia ochrony gleb, białko paszowe z zagranicy będzie sukcesywnie zastępowane białkiem z produkcji krajowej. Podjęte zostaną również działania mające na celu wsparcie wykorzystania surowców rolniczych w przemyśle oraz nastąpi rozwinięcie odnawialnych źródeł energii (OZE) w rolnictwie.