Rzecznik rządu o sekretariacie ds. morskich grupy 16+1, który ma powstać w Polsce

08
Listopad
2016

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Po szczycie Europa Środkowo-Wschodnia-Chiny, który odbył się w Rydze, Rafał Bochenek poinformował, że w Polsce powstanie sekretariat ds. morskich grupy 16+1. Rzecznik rządu mówił także o deklaracji Chin dotyczącej likwidacji barier w imporcie produktów rolno-spożywczych z naszego regionu.

Grupę 16+1, tworzą: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania, Macedonia oraz Chiny.

 – W trakcie rozmów doszło do przyjęcia wytycznych z Rygi. W tym dokumencie można dostrzec ważne zapisy dla strony polskiej. Zapadała decyzja o woli 16 państw i Chin, aby uruchomić sekretariat do spraw morskich w Polsce. Będzie to instytucja, która będzie sprzyjała aktywizacji działalności przemysłu stoczniowego, uruchomieniu nowego kanału informacji pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej a Chinami – mówił Bochenek.

Rzecznik rządu poinformował także o deklaracji Chin dotyczącej znoszenia barier w imporcie produktów rolno – spożywczych z naszego regionu. – W wytycznych mamy wyraźne zapisy, że jest wyraźna wola ze strony państwa chińskiego, żeby znosić wszelkie bariery w zakresie importu, a z Polski eksportu, produktów rolno-spożywczych. Do tej pory były pewne problemy ze sprzedażą naszych produktów rolnych: wieprzowiny, wołowiny, jabłek. Dzisiaj ze strony chińskiej usłyszeliśmy wyraźną deklarację, że ten proces będzie usprawniony, bariery będą znoszone, żeby polscy rolnicy mogli w większych ilościach sprzedawać swoje produkty w Chinach.