Sejm odrzucił zmiany w konstytucji proponowane przez PiS

25
październik
2013

Posted by redakcja

Posted in Kluby / Na Wiejskiej

0 Comments

Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło projekt w ramach którego doszłoby do zmian w sprawie referendum ogólnokrajowego oraz projektów ustaw zgłaszanych w ramach inicjatywy obywatelskiej.

Według projektu PiS, Sejm musiałby zarządzić referendum ogólnokrajowe gdyby pod wnioskiem o jego przeprowadzenie podpisało się minimum milion Polaków posiadających prawo wyboru połów. Jednak partia przewiduje pewne wyjątki od tej reguły a obejmowałyby one następujące kwestie: zmiany w konstytucji, budżet państwa, udział w operacjach militarnych i obronności państwa a także amnestię. W tych sprawach nie byłoby referendum. Kolejna propozycja dotyczy zapisanie w ustawie zasadniczej zakazu odrzucenia w pierwszym czytaniu ustaw zgłoszonych w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Dodatkowo nie dotyczyłaby tych ustaw zasada dyskontynuacji prac parlamentu. Wniosek o odrzucenie projektu złożył klub PO. Reprezentujący go Robert Kropiwnicki stwierdził, że PiS chce zamienić demokrację przedstawicielską na wiecową. – Naród suweren określił, że to Sejm powinien być odpowiedzialny za debatę – argumentował poseł PO.

Za odrzuceniem projektu PiS głosowało 221 posłów, przeciw było 216, natomiast 3 wstrzymało się od głosu.