Sejm poparł obniżkę uposażenia parlamentarzystów

11
maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Nowelizacja ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora realizuje publiczną zapowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, dotyczącą obniżenia wynagrodzeń parlamentarzystów o 20 proc.

W dotychczasowym stanie prawnym uposażenie poselskie jest równe wynagrodzeniu podsekretarza stanu. Po wejściu w życie nowelizacji będzie ono odpowiadało 80 proc. tego wynagrodzenia. Dieta parlamentarna na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju ma wynosić tak jak dotychczas 25 proc. wynagrodzenia podsekretarza stanu. Projektowane rozwiązania mają wejść w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po miesiącu ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Prace nad projektem będą kontynuowane w Senacie.