Sejm znowelizował budżet

13
wrzesień
2013

Posted by redakcja

Posted in Aktualności

0 Comments

Większość z obecnych na sali posłów poparła proponowane zmiany, PIS nie wziął udziału w posiedzeniu. Głównym powodem nowelizacji jest powiększenie deficytu budżetowego.

 

Po dokonanych poprawkach deficyt wyniesie 51 miliardów 565 milionów złotych. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami miał on wynieść 35,6 miliarda czyli został zwiększony o 16 miliardów złotych. W dokumencie przyjęto, że dochody budżetu wyniosą 275 miliardów i 729 milionów złotych, zaś wydatki 327 miliardów 294 milionów440 tysięcy złotych. Przyczyną zmian są niższe od planowanych dochody podatkowe w okresie od stycznia do lipca. W związku z tą sytuacją rząd chce zaoszczędzić pieniądze w ministerstwach, cięcia mają przynieść budżetowi 7,7 miliarda złotych. Zmiany poparło 235 posłów, przeciwnych było 73, natomiast 3 wstrzymało się od głosu. W sumie głosowało 311 posłów, w związku z nieobecnością Prawa i Sprawiedliwości. Tak jak zapowiadali nie przyszli na głosowanie aby solidaryzować się ze strajkującymi. Jednak niektórzy posłowie uważają, że  w ten sposób pomogli koalicji przeforsować zmiany w ustawie budżetowej.  Zdaniem ministerstwa finansów przyjęte w nowelizacji założenia mają zagwarantować płynne wykonywanie zadań przez państwo w trudnych warunkach gospodarczych. Gdyby ograniczono wydatki w większym stopniu lub przyjęto bardziej restrykcyjną politykę fiskalną, nie byłoby to rozwiązanie korzystne. „Spodziewane w 2013 r. znaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w największym stopniu wpłynie negatywnie na dochody podatkowe, w szczególności na dochody z VAT oraz CIT. W tych podatkach przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r. będzie najbardziej różniło się od kwot prognozowanych w ustawie budżetowej. Nieco niższe różnice wystąpią w przypadku podatku akcyzowego i podatku od osób fizycznych” – napisano w uzasadnieniu do nowelizacji.

/-/ Sejm24.pl